Tiếng Việt / English

REVIEW MAP CLUB EXCHANGE

QUY ĐỊNH & ĐIỀU KHOẢN

Tất cả các quy định, điều khoản đều nằm ở đây

A. Thông tin chính xác

Bạn chịu mọi trách nhiệm liên quan đến thông tin mình khai báo. Thông tin khai báo bao gồm các địa chỉ trên bản đồ (do bạn quản lý, sở hữu), nội dung từng bài review phải thực tế, lành mạnh, không có ý chống phá. Hình ảnh phải do chính bạn chụp và chưa được sử dụng, chia sẻ ở bất kỳ website hay mạng xã hội nào khác.
Trường hợp bạn làm bài review, bạn phải khai báo chính xác tên, level của từng tài khoản localguide.

B. Các bước tạo bài review

Trên thanh menu, có công cụ thêm 1 bài review vào 1 bản đồ nào đó. Nếu tài khoản của bạn chưa có khai báo thông tin địa chỉ trên bản đồ, hệ thống sẽ yêu cầu bạn khai báo ít nhất 1 địa chỉ bản đồ.
Sau khi bạn tạo xong 1 bài review, bài review đó sẵn sàng hiển thị trên danh sách bài review mới. Các thành viên có các tài khoản localguide phù hợp sẽ nhìn thấy bài review mới, chọn và thực hiện, xong thông báo đã hoàn tất.

Khi 1 bài review được thực hiện, hệ thống sẽ trừ điểm (tương ứng) từ tài khoản của bạn. Tra cứu bảng điểm ở mục D.
Trường hợp bạn không thực hiện review cho các thành viên khác, dẫn tới việc tài khoản của bạn ở trạng thái âm (nợ). Nếu tài khoản ở trang thái âm và không phát sinh trong vòng 5 ngày, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán khoản nợ đó bằng cách chuyển khoản hoặc qua Paypal.

C. Thực hiện bài review của thành viên khác


Mỗi lần bạn thực hiện 1 bài review, tài khoản của bạn sẽ được tăng lên 1 số điểm tương ứng.

Nếu chúng tôi phát hiện bạn thực hiện sai (nội dung và hình ảnh như yêu cầu), bạn sẽ phải sửa lại nội dung cho đúng, và bạn sẽ bị trừ đi 1 số điểm đã tăng cho bài đó.

Nếu bạn đã thực hiện sai và không chịu sửa lại nội dung (trong vòng 1 tuần), việc này có thể dẫn tới bạn sẽ bị phạt, tài khoản của bạn có thể bị đóng vĩnh viễn.

D. Điểm và đổi điểm thành tiền mặt

LEVELChủ mapNgười review
Level 1-5 -1 +0.50
Level 6: -1.2 +0.60
Level 7: -1.5 +0.75
Level 8: -2 +1.00
Level 9: -5 +2.50
Level 10: -10 +5.00

Khi tạo bài review, người tạo (ngưởi chủ map) sẽ chọn Tài khoản ở level từ cấp độ 1 đến 10. Tùy theo mỗi Level mà người yêu cầu review (chủ map) với người thực hiện review bị trừ / được cộng một số điểm tương ứng. Số điểm này có thể đổi thành tiền.

Đổi điểm: 1 điểm = 1USD.
Tài khoản nào đạt từ 20 điểm trở lên, có quyền yêu cầu Admin thực hiện chi trả qua chuyển khoản ngân hàng, hoặc qua Paypal. Thời gian thực hiện chậm nhất là 2 ngày làm việc sau khi có yêu cầu.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠO VÀ XÁC MINH ĐỊA CHỈ TRÊN GOOGLE MAP

Địa chỉ thường: miễn phí

Địa chỉ doanh nghiệp: miễn phí 300.000đ

SEO địa chỉ Gmap:

Địa chỉ nhận hình ảnh: info@rmap.info